Calivita 

CALIVITA - magazin de produse naturiste

la preţ distributie TVA inclus

Calivita - produse naturiste

Despre produsele naturiste CalivitaProdusele naturiste CalivitaAfectiuni si tratamente cu produsele naturiste CalivitaMarturiile consumatorilor produselor naturiste CalivitaAfacerea cu produsele naturiste CalivitaArticole despre produsele naturiste CalivitaComanda produsele naturiste CalivitaContact Calivita

Promotii Calivita

Calivita

Producatori produse sportivi

Prolab

Cytogenix

California Fitness

Iss Research

Twinlab

Muscletech

Six Star Muscle

Api

 

 

 

Despre lichidul bucal

 

   Proprietăţi fizice

   Compoziţie. În pofida faptului că este alcătuit în cea mai mare parte din saliva, lichidul bucal are o compoziţie complexă, în care întâlnim transudat al mucoasei bucale şi şanţurilor gingivale, exudat din pungile parodontale, mucus nazofaringian, lichide de pasaj şi uneori chiar secreţie gastrică regurgitată.
   De reţinut că exudatul pungilor parodontale creşte proportional cu intensitatea inflamaţiei. In hiposialii se poate ajunge ca acest exudat să depăşească chiar 50% din volumul salivei de repaos. Pentm comparaţie, la indivizii cu secreţie normală proporţia exudatului atinge doar 1-2%.


   Funcţiile salivei:

   1. reglarea pH-ului bucal (sistem tampon);
   2. defensivă (menţinerea echilibrului ecologic bucal);
   3. clearance (diluarea substanţelor introduse in cavitatea bucală);
   4. lubrefiantă (prin mucină), contribuind la formarea bolului alimentar, deglutiţie şi fonaţie;
   5. digestivă (prin amilaza salivară);
   6. excretorie (diverse substanţe organice sau anorganice, cum ar fi şi fluorul);

   - favorizarea percepţiei gustative (prin dizolvarea excitanţilor specifici).

   Volumul zilnic al secreţiei salivare globale este de 0,5-1,5 litri, din care 10% provine din glandele salivare accesorii. În cavitatea bucală, saliva se răspândeşte sub forma unui film foarte subţire, de 0,01-0,1 mm, în permanentă mişcare, care acoperă suprafaţa tuturor formaţiunilor anatomice.


   Viteza de deplasare a acestui film poate fi extrem de variată (0,8-8 mm/minut). Ea depinde pe de o parte de cantitatea şi calitatea salivei iar pe de altă parte de mişcările imprimate de musculatura părţilor moi învecinate. Există, chiar regiuni în care de regulă saliva stagnează (suprafaţa vestibulară a frontalilor superiori sau a molarilor inferiori).
   Secreţia salivară se intensifică în timpul masticaţiei, în special pe seama contribuţiei glandei parotide şi se reduce marcat între mese sau în timpul somnului, când aportul glandei submandibulare la saliva de repaos ajunge de trei ori mai mare ca al parotidei.
   Se ştie că salivaţia abundentă contribuie la actul de autocurăţire spălând de pe suprafaţa dentară resturile alimentare aderente, împiedicând concentrarea florei microbiene numai pe anumite zone şi dispersând activitatea enzimatică în întreaga cavitate bucală. Faptul că dinţii frontali inferiori sunt eel mai puţin afectaţi de carie se explică prin aceea că sunt eel mai mult scăldaţi de saliva.
   O altă dovadă este că, în caz de diminuare a cantităţii de saliva (boala Mikulicz, iradierea glandelor salivare etc.) sau de respiraţie orală, se observă carii multiple în special la dinţii frontali, iar uneori şi pe feţele vestibulare.
   Este cunoscut faptul că la gravide ptialismul nu reuşeşte să împiedice intensificarea activităţii cariogene, ceea ce subliniază, o data în plus, complexitatea factorilor care concură în producerea cariei dentare.


   Sialometria constă în măsurarea ritmului secreţiei salivare şi se exprimă în ml/minut. Valorile normale sunt de 1-3 ml/minut pentru secreţia salivară stimulată, respectiv 0,25-0,35 ml/minut pentru secreţia salivară de repaos.
   Sialometria este indicată în:

   1. hiposialie, unde valorile secreţiei salivare stimulate scad sub 0,7 ml/minut, iar cele ale secreţiei de repaos sub 0,1 ml/minut;
   2. înregistrarea pacienţilor noi, care prezintă leziuni carioase;

   -   aprecierea eficienţei tratamentelor profilactice sau curative asupra stării de sănătate orală.
   Vâscozitatea salivei variază dupa provenienţa sa. Astfel, vâscozitatea relativă a salivei parotidiene este de 1,5 a celei submandibulare de 3,4 şi a celei sublinguale de 13,4. Vâscozitatea depinde şi de cantitatea de mucină care, la rândul ei, este invers proportionate cu cantitatea de saliva secretată.
   Este important de a menţiona rolul vâscozităţii salivare deoarece o saliva foarte vâscoasă favorizează reţinerea şi aderarea resturilor alimentare pe suprafaţa dintelui şi în spaţiile retentive ale arcadelor dentare, generând astfel condiţii optime debutului proceselor carioase.

   Proprietăţi chimice

   Lichidul bucal poate interveni în prevenirea sau favorizarea cariei dentare şi printr-o serie de mecanisme chimice care constau în activitatea sa enzimatică, capacitatea de tamponare a acizilor organici produşi de microorganismele bucale precum şi de posibilitatea de remineralizare a leziunilor carioase incipiente.
   Compoziţia chimică a lichidului bucal este complexă, fiind alcătuit atât din principii anorganice cat şi organice. Material anorganic:
   Calciul salivar, în concentrate de 1-3 mM, se găseşte sub forma liberă (ionizată) sau combinată chimic, în funcţie de valoarea pH-ului.
   Calciul ionizat are rolul functional eel mai important, întrucât întervine în stabilirea echilibrului dintre fosfaţii de calciu din structura ţesuturilor dure dentare şi cei din lichidul bucal şi placa bacteriană.
   Concentraţia sa creşte o data cu scăderea pH-ului bucal. La un pH neutral calciul ionizat reprezintă 50% din calciul total salivar, dar la valori sub pH 4 întreg calciul salivar se găseşte sub forma ionizată. In felul acesta intervine direct în declanşarea sau oprirea evoluţiei cariei dentare.


   Calciul neionizat se găseşte în proporţie de 10-20% în fosfaţi şi bicarbonaţi, sub 10% legat de compuşi organici cu masă moleculară mica (citrat), 10-30% legat de compuşi organici macromoleculari (staterină, proteinele bogate în prolină şi histidină). O mica parte din calciul neionizat este legat de amilaza salivară în calitate de cofactor enzimatic.
   Concentraţia calciului salivar, independentă de regimul alimentar, este însă influenţată de:

   1. ponderea secreţiei glandelor salivare (saliva submandibulară şi sublinguală este de două ori mai bogată în calciu decât cea parotidiană);
   2. ritmul circadian (valori duble după amiaza);

   -    antagoniştii  calciului  şi  pilocarpină (cresc  calciul  salivar);  prin  blocarea canalelor specifice din membrana celulelor secretorii, antagoniştii calciului produc o creştere de până la 50% a calciului salivar;
   -  fibroza chistică (suprasaturare în fosfaţi de calciu care favorizează tartrul).
   în mod normal lichidul bucal este uşor suprasaturat în fosfaţi de calciu, ceea ce favorizează remineralizarea smalţului. Cat priveşte placa bacteriană, uneori poate fi mult mai bogată în calciu decât lichidul bucal. Repartiţia calciului între placa bacteriană şi lichidul bucal este reglată de gradientul de difuziune al calciului ionizat.
   Astfel, coborârea pH-ului plăcii prin consumul de glucide duce la creşterea calciului ionic, scos de către acizii organici din combinaţiile chimice. Refacerea echilibrului ionic între lichidul bucal şi placă are loc ulterior, pe măsura revenirii pH-ului plăcii la valoarea iniţială.


   în cazul consumului de sucuri de fructe acidulate, care blochează prin acidul citric calciul ionic din lichidul bucal, scăderea valorii produsului ionic favorizează scoaterea calciului din ţesuturile dure dentare. Demineralizarea încetează în momentul care în clearance-ul acidului citric ajunge să restabilească normalitatea.
   Fosfaţii salivari pot fi combinaţi cu calciul şi proteinele (10-25%) sau se pot găsi sub forma de pirofosfaţi (10%), substanţe care previn formarea tartrului prin inhibarea precipitării fosfaţilor de calciu.
   Semnificaţia lor biolgică se materializează prin:

   1. participarea în componenţa sistemelor tampon salivare;
   2. păstrarea stabilităţii conţinutului mineral al dinţilor în procesele permanente de demineralizare şi remineralizare din cavitatea bucală, graţie echilibrului dinamic dintre hidroxiapatită şi produşii săi de solubilizare în saliva;

   -  asigurarea mediului nutritiv pentru desfăşurarea glicolizei bacteriene. Concentraţia fosfaţilor salivari, caracterizată prin man variaţii, depinde de:
   -  sursa salivară, ştiut fiind că în saliva parotidiană exista o concentraţie de trei ori mai mare decât în saliva submandibulară şi de 18 ori mai mare decât în cea provenită din glandele salivare accesorii;

   1. ritmul  secreţiei  salivare,  concentraţia fiind  mai  mica în  saliva stimulată (2-3 mM) decât în cea de repaos (5 mM);
   2. pH-ul salivar; radicalul fosfat scade o data cu acidifierea mediului bucal, faciltând astfel demineralizarea ţesuturilor dure dentare;

   -ritmul circadian, variaţiile zilnice fiind însă mai mici decât ale calciului (nu depăşesc 50%);
   -  influenţe hormonale, atingând valori maxime la femei la ovulaţie.
   Fluorul din secreţia salivară reprezintă 60-70% din concentraţia sanguină, cu excepţia şanţului gingival unde nivelul tinde să se egalizeze. Acolo unde apa potabilă conţine sub 0,2 ppm fluor (10 jjM ), concentraţia salivară nu depăşeşte 1 |iM.
   Eficienţa măsurilor profilactice se poate ilustra şi prin faptul că prin administrarea unei tablete de 0,25 mg se ajunge la o concentraţie a fluorului de cea. 200 ppm în volumul redus al filmului salivar (1 ml), adică de 1.000 de ori mai mare decât concentraţia iniţială.


   Sistemele tampon salivare. pH-ul salivar prezintă variaţii destul de mari în cursul zilei în funcţie de perioada de activitate sau repaus salivar, tipul de alimentaţie, intensificarea secreţiei salivare.
   În general, se apreciază că pH-ul scade în timpul somnului şi creşte în timpul masticaţiei, o data cu intensificarea secreţiei salivare.
   În cadrul sistemelor tampon salivare, bicarbonaţii manifestă de departe acţiunea cea mai puternică, fosfaţii au un rol oarecare, în schimb aportul proteinelor şi glicoproteinelor este nesemnificativ.


   Sistemul acid carbonic/bicarbonat, eel mai puternic sistem tampon salivar, este caracterizat printr-o extrem de mare fluctuate a concentraţiei ionilor bicarbonat între saliva de repaos (1 mM) şi saliva secretată în ritm maxim (60 mM).
   Sistemul fosfat anorganic, de concentrate scăzută, are maxima eficienţă la un pH cuprins între 6,8-7,2. In saliva stimulată acţionează slab. Devine însă principalul sistem tampon salivar în saliva de repaos (10 mM), deţinând un oarecare rol şi în cea secretată în ritm lent, unde bicarbonaţii sunt reduşi cantitativ.


   Sistemul macromolecular proteinic acţionează în jurul pH-ului 4 prin situsurile de legare a protonilor de hidrogen din macromoleculele sale. De reţinut că în anumite zone, cum ar fi suprafaţa mucoasei bucale şi a dinţilor, din eel mai slab sistem tampon salivar devine eel mai important, graţie concentraţiei locale de departe superioare bicarbonaţilor şi fosfaţilor.
   Capacitatea de tamponare a lichidului bucal depinde de:
   - variaţiile pH-ului atins, deoarece sistemele sale tampon acţionează numai pe o anumită plajă de valori, specifică pentru fiecare sistem în parte;

   1. reologia bucală, care dirijează sistemele tampon prin filmul salivar în zonele vizate;
   2. ritmul secreţiei salivare, ştiut fund că o secreţie puternică diminuează efficient aciditatea prin reînoirea rapidă cu tampon proaspăt care compensează depletiţia de CO2 prin turnover-ul accelerat al filmului salivar;
   3. valoarea iniţială a pH-ului bucal, dat fund că sistemele bicarbonat şi fosfat au eficienţă maxima la un pH de peste 6; este de asemenea stabilit că sub pH 6 capacitatea de tamponare se reduce drastic, dar revine sub pH 5 când se activează sistemul tampon macromolecular proteic;
   4. graviditate, scăzând puternic din cauza bicarbonaţilor spre sfârşitul sarcinii, dar crescând imediat după naştere; capacitatea de tamponare a salivei nu este afectată de alăptare;
   5. contraceptivele orale, care cresc capacitatea de tamponare prin modificarea denatură hormonală a ritmului secreţiei salivare.

   Remineralizarea smalţului cariat. Saliva umană are un potential deosebit de remineralizare a smalţului cariat, potential destul de constant la acelaşi individ, dar diferit de la unul la altul.


   Mecanismul constă în precipitarea ionilor de calciu şi fosfat din Hchidul bucal sub forma unor fosfaţi de calciu insolubili care se încorporează în smalţ, desfiinţând defectele incipiente apărute prin demineralizări superficiale.
   Un impediment, deloc neglijabil, în realizarea unei remineralizări optime îl constituie anumite substanţe organice din Hchidul bucal cum ar fi mucina, care prin afinitatea sa pentru hidroxiapatită dă naştere unei pelicule aderente la suprafaţa smalţului cu rol de barieră de difuziune în calea transportului ionic remineralizant.
   În schimb, prezenţa ionilor de fluor constituie un factor important în facilitarea pătrunderii ionilor remineralizanţi cat mai profund în defectele de demineralizare.

    

    

   Proprietăţi antimicrobiene

   Saliva conţine o serie de factori antimicrobieni capabili să modeleze colonizarea cavităţii bucale de către microorganisme prin inhibarea metabolismului şi aderenţei, sau chiar suprimarea lor, deşi opiniile asupra importanţei acestora sunt divergente.
   Lizozimul este o carbohidrază (muramidază) care scindează peptidoglicanii din constituţia peretelui celular al microorganismelor între acidul N-acetilmuramic şi N-acetilglucozamină.


   Lizozimul inhibă aderenţa bacteriilor la hidroxilapatită şi provoacă liza lor.
   Fiind o proteină puternic cationică activează de asemenea autolizinele bacteriene ducând în final tot la distrugerea peretelui celular. Este mai puţin activ pe microorganismele gram-negative. Activitatea anticarioasă nu este însă concludentă, deşi acţionează in vitro asupra S.mutant
   Se găseşte în concentraţie constantă de-a lungul vieţii atât în saliva, leucocite cat şi în transudatul şanţului gingival. Concentraţia lizozimului în lichidul bucal scade pe măsura creşterii fluxului salivar, iar mucina se pare că are un efect inhibitor.
   Lactoferina este o glicoproteină (apolactoferina) a cărei activitate antibacteriană se bazează pe afinitatea pentru fier şi consecinţele metabolice care decurg. Se găseşte atât în saliva cat şi în transudatul şanţului gingival, unde ajunge din leucocite. Efectul bacteriostatic încetează o data cu saturarea sa în fier.
   În stadiul de apolactoferină acţionează bactericid (prin cuplarea la peretele celular) şi aglutinant asupra S.mutans.
   Peroxidazele salivare constituie un sistem enzimatic complex alcătuit din elemente de provenienţă diferită: peroxidaza salivară (numai în parotidă şi submandibulară), mieloperoxidază (leucocite), tiocianat (filtrat seric) şi peroxid de hidrogen (microflora bucală).
   Rolul functional al sistemului de peroxidaze salivare este dublu, de protecţie a celulelor cavităţii bucale şi proteinelor mediului bucal faţă de acţiunea extrem de toxică a peroxidului de hidrogen, respectiv activitatea antibacteriană, dependentă de scăderea pH-ului şi concentraţia hipotiocianitului (rezultă din oxidarea tiocianatului).
   Sistemul peroxidazic desfăşoară in vitro o certă acţiune antibacteriană faţă de o serie întreagă de odontopatogeni (S.mutans, lactobacili), parodontopatogeni, levuri şi chiar virusuri {Herpes simplex tipul I, HIV). De asemenea şi in vivo s-a constatat că o cantitate sporită de hipotiocianit micşorează producţia de acid a plăcii bacteriene.


   Ca urmare, se produc pentru profilaxia cariei paste de dinţi şi ape de gură pe bază de componente ale sistemului peroxidazic, indicate cu precădere la pacienţii cu hiposialie unde apărarea salivară naturală antimicrobiană este deficitară.
   Aglutininele salivare sunt glicoproteine care facilitează îndepărtarea bacteriilor din lichidul bucal prin deglutiţie după unirea lor prealabilă în conglomerate celulare.

   1. glicoproteinele din saliva parotidiană sunt cele mai active aglutinine,  o cantitate  de  0,1   jag  aglutinând   108-109  microorganisme,  inclusiv  odontopatogeni (cariogeni).
   2. mucinele  sunt  glicoproteine  heterogene  cu   masă  moleculară  mare  care împiedică adeziunea microorganismelor la suprafaţa dinţilor (prin catenele laterale din
    oligozaharide) şi le aglutinează (prin resturile glucidice şi de acid sialic). La indivizii cu mai puţine carii prezintă antigene de identificare de grup sanguin, ataşate în porţiunea terminală a catenelor glucidice laterale, ceea ce sugerează că aceste antigene le-ar amplifica puterea aglutinantă asupra microorganismelor odontopatogene (cariogene).
   3. IgA secreîorie acţionează aglutinant mai puţin pe cont propriu cat mai ales conjugat cu mucinele.
   4. IgG şi IgM ating o proporţie de 1-3% din valoarea plasmatică. Concentraţia salivară este invers proporţională cu cantitatea de saliva secretată.
   5. P2" microglobulina este o imunoglobulină salivară cu masă moleculară mica care aglutinează numeroase specii de streptococi bucali, inclusiv cariogeni (S.mutans).
   6. fibronectina este o glicoproteină salivară care se regăseşte şi în plasma, membrane bazale şi substanţa fundamentală a ţesutului conjunctiv. Are efect aglutinant limitat în mediul bucal asupra S.mutans din cauza degradării enzimatice rapide.

   Leucotaxina salivară este un polipeptid care creşte permeabilitatea capilară şi stimulează diapedeza polimorfonuclearelor neutrofile. In placa dentară bacteriană se întâlneşte într-o proporţie mult mai mare decât în saliva.
   Opsoninele sunt alcătuite din IgG, IgM şi anumiţi constituent ai complementului. Activitatea lor este mult mai puternică la persoanele carioimune, decât la   cele   carioactive.   Mecanismul   de   acţiune   se   manifestă   prin   sensibilizarea microorganismelor pentru a fi mai uşor fagocitate de către leucocite.
   Prezenţa factorilor mai sus amintiţi în lichidul bucal dovedeşte că acesta posedă mecanisme antibacteriene de importanţă considerabilă, iar concentraţia lor, de obicei invers proportionate cu mărimea fluxului salivar, oferă posibilitatea compensării acţiunii de spălare redusă a salivei, în perioadele de secreţie scăzută, printr-o intensă participare a mecanismelor biologice antibacteriene.

   Rolul cariopreventiv al lichidului bucal

    • scurtarea timpului de clearance salivar al alimentelor fermentabile;
    • scurtarea timpului de clearance salivar al microorganismelor odontopatogene (cariogene) prin aglutinarea şi spălarea lor mecanică;
    • diluarea acizilor organici produşi în placa bacteriană;
    • tamponarea acidităţii bucale prin sistemele tampon salivare şi substanţe alcaline (sialină, uree);
    • inhibarea metabolismului bacterian uneori chiar prin efect bactericid;
    • prevenirea   colonizării   smalţului de către   microorganismele cariogene prin modificarea selectivă a compoziţiei peliculei dobândite, în care să predomine IgA secretorie, mucinele, antigenele de grup sanguin şi enzimele bacteriene;
    • inhibarea adeziunii microbiene;
    • saturarea plăcii bacteriene în substanţe remineralizante care protejează smalţul contra demineralizării;
    • remineralizarea cariilor incipiente, necavitare, prin fosfaţii de calciu,   proces potenţat de fluor.

     

    Acest site este deţinut, administrat şi menţinut de Velcu Elena, Distribuitor independent al produselor CaliVita® International. Distribuitorul independent menţionat mai înainte este singurul responsabil de conţinutul acestui site, iar Reţeaua CaliVita® International şi entităţile sale operatoare nu au nicio responsabilitate cu privire la acest site.

     

    

   2009 © calivitavelcu.ro - Site supus drepturilor de autor

Noul magazin virtual CalivitaVelcu

Produse BIO

Blog Calivita

Articole

Cure de slabire

Plante medicinale

Despre vitamine

Despre minerale

Despre proteine

Despre Aminoacizi

Plante daunatoare

Despre zahar

Despre sare

Despre apa